Shensiwen - 沈思文

粑粑还在睡觉。

About/关于

 • Jul 2018 to Mar 2019

  116cm, 21kg, 头发养起来
 • Mar 2017 to Nov 2017

  105cm, 17kg
 • Sep 2016 to Dec 2016

  沈思文目前幼兒園,100公分,20KG左右,喜歡邊吃巧克力邊說牙牙會爛掉了
 • 2012

  @shensiwen

Favourite Toys/喜歡的玩具

https://res.cloudinary.com/lag/image/upload/shens/siwen/tent.jpg


充满球球的小帐篷
里面还有一个篮框哦。

https://res.cloudinary.com/lag/image/upload/shens/siwen/slide.jpg


滑滑梯
和小朋友们一起玩。

https://res.cloudinary.com/lag/image/upload/shens/siwen/farm.jpg


很多小动物的农场
可以合起来变成盒子哦。

Best Friends/最好的伙伴

https://res.cloudinary.com/lag/image/upload/shens/siwen/dora.jpg


愛冒險的朵拉
還有BOOTS等小伙伴。

//https://placeholdit.imgix.net/~text?txtsize=50&txt=%E5%9B%BE%E7%89%87%E7%AD%89%20%E7%B2%91%E7%B2%91%E6%8B%8D&w=600&h=400


还有好多
粑粑还没拍,相机都上灰了。

All rights reserved by shensiwen.com